W działalności gospodarczej niejednokrotnie zmieniamy rachunek bankowy w związku ze zmieniającą się ofertą bankową czy dodajemy nowego rachunki. Jakich formalności dopilnować, by zmiana rachunku poszła sprawnie?

Po pierwsze należy zaktualizować wpis do CEIDG. Stamtąd informacja zostanie automatycznie przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego a także na Białą listę podatników VAT. Po tej aktualizacji nie musimy się więc martwić, że kontrahent nam nie zapłaci ze względu na brak numeru rachunku bankowego na białej liście. Należy jednak pamiętać, że urzędy niestety nie zawsze działają szybko i czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość.

O ile Urząd Skarbowy pobierze informację o nowym rachunku z CEIDG o tyle ZUS należy powiadomić oddzielnie na formularzu ZUS ZBA, w którym wpiszemy

1) bloku III. polu 01. – cyfrę 2, czyli zamknięcie wcześniej zgłoszonego rachunku bankowego; w polu 02. wpisuje numer tego rachunku bankowego,

2) bloku IV. polu 01. – cyfrę 1, czyli zgłoszenie nowego rachunku bankowego; w polu 02. wpisuje numer nowego rachunku bankowego.