Coraz więcej urzędowych spraw można załatwić przez Internet. Już bardzo rzadko zdarza się w naszym biurze, żeby klienci otwierali swoją działalność inaczej niż przez portal ceidg.gov.pl . Warto pamiętać, że oprócz otworzenia działalności można za pośrednictwem tej strony załatwić też sporo innych spraw.

Oprócz złożenia wniosku, możemy złożone wnioski przeglądać i w dowolnym momencie wydrukować je w pełnej formie. Po wpisaniu NIP-u do wyszukiwarki CEIDG otrzymamy tylko skrócony wpis, w którym nie ma wielu istotnych danych jak choćby forma opodatkowania którą wybraliśmy. Na Koncie Przedsiębiorcy w zakładce Moje Sprawy i Moja Firma możemy przeglądać wpisy i pobrać je jako PDF (najpierw wybieramy <podgląd>, później <zapisz PDF>). Można też sprawdzić jaki jest status naszych wniosków – czy zostały rozpatrzone czy odrzucone.

Poprzez Katalog Usług na Koncie Przedsiębiorcy możemy również zaktualizować swój wpis czyli zmienić lub dopisać adresy, zmienić dane osobowe, zmienić właściwość Urzędu Skarbowego jeśli to koniecznie w związku ze zmianą adresu. Możemy także dodać załączniki np. VAT-R jeśli z jakiegoś powodu powinniśmy zgłosić się do VAT (na przykład po przekroczeniu limitu 200tys przychodu w danym roku) albo do ZUS jeżeli zmienił się nasz kod tytułu ubezpieczenia.

Za pośrednictwem Konta Przedsiębiorcy jest także możliwe zawieszenie, odwieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu pamiętać, że zawieszenie w dniu dzisiejszym oznacza, że dziś już nie prowadzimy działalności (nie możemy więc wystawić faktury w dniu zawieszenia, a ostatnim dniem podlegania ubezpieczeniom jest dzień wczorajszy), natomiast zamknięcie oznacza, że dziś jest nasz ostatni dzień prowadzenia działalności (czyli możemy wystawić fakturę a także, jeśli to możliwe, lepiej zamknąć działalność przed końcem miesiąca, żeby uniknąć opłacania składek ZUS za kolejny rozpoczęty miesiąc).