Aby w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej skorzystać z zasiłków z ZUS należy zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Od 1.01.2022 objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego na zgłoszeniu do ZUS i nie wcześniej niż w dacie przekazania go do ZUS. Natomiast samo zgłoszenie nie jest wystarczające, bo by nabyć prawo do zasiłku, trzeba podlegać temu ubezpieczeniu nieprzerwanie 90 dni.

Do 30.06.2022 roku oprócz zgłoszenia i 90 dniowej karencji dochodził jeszcze jeden warunek: terminowe wpłaty. Zdarzało się, że ubezpieczony spóźnił się z opłaceniem składek i dopiero w momencie złożenia wniosku o wypłatę zasiłku dowiadywał się, że w związku z nieterminową wpłatą został wykreślony z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W tej sytuacji można było próbować złożyć wniosek o zgodę na opłacanie dobrowolnego ubezpieczenia po terminie i jeśli ZUS wyraził zgodę, ubezpieczony odzyskiwał ubezpieczenie chorobowe i prawo do zasiłku.

Aktualnie sytuacja wygląda inaczej. Jeśli ubezpieczony opłacał składki po terminie i nie złożył do 30.06.2022 wniosku o zgodę na opłacanie składek po terminie a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, powinien skontaktować się z jednostką ZUS i ustalić czy temu ubezpieczeniu podlega. Jeśli nie, trzeba wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń i na bieżąco zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz odczekać 90 dni by nabyć prawo do zasiłku. Aktualnie wpłacenie składek po terminie nie skutkuje już usunięciem z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale zasiłek nie zostanie wypłacony, jeśli na koncie ubezpieczonego jest jakakolwiek zaległość.