Znamy składki ZUS dla przedsiębiorców na 2023:

Pełne składki na ubezpieczenia społeczne ze składką chorobową i FP wynoszą 1418,48 zł

Pełne składki na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej i FP wynoszą 1316,54 zł

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne ze składką chorobową wynoszą 331,26 zł (od I – VI)

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej wynoszą 305,61 zł (od I – VI)

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne ze składką chorobową wynoszą 341,72 zł (od VII – XII)

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej wynoszą 315,26 zł (od VII – XII)

Zasady obliczania składki zdrowotnej pozostają bez zmian, wzrosną składki ryczałtowe i wynosić będą:

0-60 000 przychodu – 376,16 zł

60 000,01-300 000 przychodu – 626,93 zł

powyżej 300 000 przychodu 1 128,48 zł