1. Przypominamy, że do dnia 20. lutego można dokonać zmiany formy opodatkowania składając wniosek aktualizacyjny w CEIDG.
  2. Inwentaryzacja- przypominamy o obowiązku dokonania spisu z natury materiałów oraz towarów handlowych na dzień 31.12.2022. Jeśli nie mają Państwo w swojej działalności zmagazynowanych materiałów ani towarów, spis z natury będzie miał wartość 0,00zł ale mimo wszystko należy go przeprowadzić i udokumentować. Obowiązek ten nie dotyczy osób na ryczałcie.
  3. Wynagrodzenia dla pracowników i zleceniobiorców- w pierwszym półroczu 2023 roku minimalne wynagrodzenie dla pracowników będzie wynosić 3490 zł brutto, minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców 22,80 zł brutto/godz.