Znamy składki ZUS dla przedsiębiorców na 2023:

Pełne składki na ubezpieczenia społeczne ze składką chorobową wynoszą 1418,48 zł

Pełne składki na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej wynoszą 1316,54 zł

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne ze składką chorobową wynoszą 331,26 zł (od I – VI)

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej wynoszą 305,61 zł (od I – VI)

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne ze składką chorobową wynoszą 341,72 zł (od VII – XII)

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne bez składki chorobowej wynoszą 315,26 zł (od VII – XII)

Zasady obliczania składki zdrowotnej pozostają bez zmian, wzrosną składki ryczałtowe i wynosić będą:

0-60 000 przychodu – 376,16 zł

60 000,01-300 000 przychodu – 626,93 zł

powyżej 300 000 przychodu 1 128,48 zł