Chodź zmiany weszły w życie już jakiś czas temu, wciąż dostajemy od klientów pytania o Polski Ład 2.0. Dzielimy się zatem skrótem najbardziej interesujących dla Państwa informacji:

Dla osób rozliczających się na skali podatkowej:

W związku z wejściem w życie od 1.07.2022 Polskiego Ładu 2.0 zmianie ulega stawka podatku z 17% na 12% ze skutkiem od 1.01.2022.

Osoby rozliczające się na skali podatkowej nie mają prawa do odliczenia składki zdrowotnej ani do zmiany formy opodatkowania za 2022 rok, preferencje te dotyczą osób opodatkowanych ryczałtem oraz podatkiem liniowym.

Osoby rozliczające się ryczałtem oraz podatkiem liniowym zyskały dwie preferencje:

  1. Możliwość zmiany formy opodatkowania na 2022 rok na skalę podatkową

Osoby rozliczające się na ryczałcie mogą dokonać zmiany formy opodatkowania na 2022 rok tylko i wyłącznie na skalę podatkową (nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy). Zmiany można dokonać na początku przyszłego roku- Wówczas do końca 2022 roku podatek jest liczony na zasadach ryczałtu, następnie po zakończonym roku należy dokonać zmiany formy prowadzenia księgowości na podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ponownej kalkulacji zaliczek na podatek za każdy miesiąc 2022 roku oraz skorygować deklaracje ZUS i dokonać zapłaty ewentualnej niedopłaty ZUS. 

Osoby opodatkowane podatkiem liniowym mają możliwość zmiany formy opodatkowania na 2022 rok na skalę podatkową (nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania na ryczałt). Jeżeli zdecydują się Państwo na zmianę, to do końca roku opłacają Państwo podatek na dotychczasowych zasadach, następnie na początku przyszłego roku należy dokonać przeliczeń wysokości podatku na skalę podatkową i złożyć zamiast PIT-36L rozliczenie PIT-36 oraz dokonać korekt deklaracji ZUS i dopłacić ewentualną niedopłatę. Nie ma więc konieczności podjęcia decyzji o zmianie formy opodatkowania na bieżąco. Decyzję należy podjąć na początku przyszłego roku, przed wykonaniem rozliczenia rocznego.

  1. Możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej.

Osoby rozliczające się na ryczałcie mają prawo do pomniejszenia przychodów o 50% zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby opodatkowane podatkiem liniowym mają prawo do ujęcia w kosztach zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne do limitu 8700 zł.